BİO-RİTMİK LARGOTM

KONSANTRASYONU ARTIRAN

ÖZEL FREKANSLAR VE MÜZİKLER

Konsantrasyon çoğu kişinin ortak problemidir. Bazen çok nadir de olsa çok iyi konsantre olduğumuzu hisseder ve o anda öğrendiğimiz şeyleri çok kolay ve kalıcı olarak öğrendiğimizi fark ederiz. Çoğu kez ise öğrenmek veya çalışmak istediğimiz bir konuya ne kadar istesek de konsantre olamadığımızı ve kolayca dikkatimizin dağıldığını görürüz.

Konsantrasyon temel olarak beyin dalgaları ile ilgilidir. Beynimiz sürekli olarak çeşitli dalgalar yaymaktadır. Bunlardan 8 ila 12 Hz. arası beyin dalgalarına "alfa dalgaları" denmekte olup, beyin alfa dalga ortamındayken konsantrasyon kalitemiz zirveye çıkmaktadır.

Biraz yüksek bir yatırım yapıp, beyin dalgalarını bir monitör ve bilgisayar yardımıyla sürekli olarak izlemek ve beyin tam alfa dalga ortamına girdiğinde ders çalışmaya başlamak ve öğrenme faaliyetlerine geçmek iyi bir seçim gibi görünebilir.

Esas amaç beynin alfa dalgası ortamına girdiği anları yakalamaya çalışmak olmamalıdır. Amacımız hangi şartların beynin alfa dalgası ortamına girmesine neden olduğunu tespit edip, bu şartları suni olarak yaratarak beynin alfa dalgası ortamına girmesini sağlamak olmalıdır. Ancak bu şartlarda kendi istediğimiz zamanlarda konsantre olmamız mümkündür.

BEYİN ÖZEL FREKANS VE TEKNİKLERLE KONSANTRE EDİLEBİLİR Mİ?

Bio-Ritmik Largo ve Konsantrasyon

Setinde Sunulan Teknolojiyle

EVET

Sette, öğrenme ve beyin kapasitesini artıran üç farklı teknik birleştirilerek sunulmuştur.

Yapılan araştırmalar ve bilimsel bulgular bazı özel frekansların, bazı özel şartlarda beyni alfa dalgası ortamına kendiliğinden soktuğunu ortaya çıkarmıştır. Bu özel frekanslar yardımıyla beynimizin konsantrasyon gücünü kendi istediğimiz anlarda artırmamız mümkündür. Binaural Frekanslar Tekniği adı verilen bu yöntem "Bio-Ritmik Largo ve Konsantrasyon" setinin temel tekniğini oluşturmaktadır. Binaural Frekanslar Tekniğinin ne olduğu aşağıdaki kutu içinde izah edilmiştir.

Binaural Frekanslar Tekniği

Araştırma sonuçları, insanın sağ ve sol kulağından farklı frekanslar gönderildiğinde, beynin bu iki frekans farkına eşit bir frekans ortamına girdiğini ortaya koymuştur. "Binaural Frekanslar" adı verilen bu tekniğe göre, örneğin sağ kulaktan 440 Hz., sol kulaktan da 450 Hz. frekanslar gönderildiğinde beyin 450-440=10 Hz. bir dalga ortamına girmektedir. Bu dalga beynin alfa dalga ortamıdır. Beyin alfa dalga ortamına girdiğinde ise öğrenme potansiyeli maksimum seviyeye çıkmaktadır.

Ders çalışma, hızlı okuma ve herhangi bir öğrenme faaliyeti sırasında "Bio-Ritmik Largo" setinin kasetleri kulaklıkla fon müzik olarak dinlendiğinde, her iki kulaktan ayrı ayrı gelen binaural seslerin ilave etkisi ile kişinin konsantrasyon gücü artmaktadır.

Yapılan araştırmalarda, "Largo Barok Müzik" ritimlerinin beynin her iki lobunu uyararak beynin öğrenme potansiyelini artırdığı görülmüştür. "Bio-Ritmik Largo ve Konsantrasyon" setinde "Largo Barok Müzik" etkisi "binaural frekanslar tekniği" ile birleştirilmiştir. Largo Barok Müzik tekniğinin öğrenme hızına katkısıyla ilgili bilgi için aşağıdaki açıklamayı okuyunuz.

Largo-Barok Müzik
Hızlı Öğrenmeyi Sağlıyor

Müziğin öğrenme potansiyeline bir başka sebepten dolayı da katkısının olduğunu ortaya koyan "telkin yöntemi" (suggestopedia) psikiyatr ve eğitimci olan Bulgar Georgi Lozanov tarafından bulunmuştur.

Özellikle stressiz bir öğrenme, beden ve zihin faaliyetlerinin bir ahenk içinde çalışmasını sağlamaktadır. Bu şartlarda öğrenilen bilgiler daha kalıcı olmaktadır. Lozanov yaptığı araştırmalarda çok özel bir müziğin, yine çok özel bir ritimde olması kaydıyla, insanın beden fonksiyonlarını stressiz bir ortama sokarak öğrenme konsantrasyonunu artırdığını keşfetmiştir.

Özellikle kolay ve kalıcı öğrenme beyin alfa dalgası ortamındayken gerçekleşmektedir. Lazanov'un test ettiği belli ritimdeki bazı kalsik müzik parçalarının beyin dalgalarını 8 ile 12 Hz. aralığına düşürerek beynin alfa dalgaları yaymaya başlamasını sağladığı gözlenmiştir. Lozanov yaptığı deneylerde her klasik müzik parçasının dinleyenleri alfa beyin dalgaları ortamına sokmadığını ve en etkili parçaların 60 vuruşlu "largo" tempolu ve 4/4 veya 3/4 ölçülü olan "barok müzik" eserlerinden oluştuğunu tesbit etmiştir.

Iowa Eyalet Üniversitesinde yapılan testler, öğrenme faaliyeti sırasında barok müziğin kullanılmasının öğrenme ve hafıza gücünü yaklaşık yüzde 24 artırdığını göstermiştir.

Bio-Ritmik Largo Tekniği

Largo Barok müziğe binaural frekanslar tekniğinin de ilave edilmesiyle hazırlanan çift etkili tekniğe "Bio-Ritmik Largo Tekniği" denmektedir. Mega Hafıza tarafından hazırlanmış olan "Bio-Ritmik Largo" set kasetlerindeki fon müzikler tamamen 60 vuruşlu largo hızda çalınmış olan özel barok müzik parçalarından oluşmaktadır.

"Bio-Ritmik Largo" bir kaset, ders çalışırken veye hızlı okuma sırasında kulaklıksız olarak fon müzik olarak dinlendiğinde "Largo Barok" müziğin stressiz öğrenme avantajı zaten elde edilmektedir. Ancak böyle bir kaset kulaklıkla fon müzik olarak dinlendiğinde, her iki kulaktan ayrı ayrı gelen binaural seslerin ilave etkisi de kendisini göstererek kişinin konsantrasyon gücü de artırılmaktadır.

Özet olarak "Bio-Ritmik Largo Tekniği", konsantrasyonu artırmak için "Largo Barok Müzik" etkisi ile "Binaural Frekanslar" tekniğinin birleştirilerek kullanılmasıdır.

Konsantrasyon gücü beyin hücrelerindeki enerji seviyesi ile direkt olarak ilişkilidir. Bilimsel araştırmalar belli frekans aralığında sesler ihtiva eden müziklerin beyin hücrelerindeki enerji seviyesini artırarak, beynin istenilen konuya kolayca odaklanabildiğini göstermiştir. Mozart'ın bazı müzik parçalarında bu frekans aralığı yoğun olarak mevcuttur. "Bio-Ritmik Largo ve Konsantrasyon" setinde Mozart etkisi de işin içine katılmıştır. Sette kullanılan "Mozart Etkisi" ile ilgili daha detaylı bilgi aşağıdaki kutu içinde verilmiştir.

MOZART ZEKAYI ARTIRIYOR

14 Ekim 1993 'de , A.B.D.'de "USA Today"de çıkan "Mozart 'ın Müzikleri Zekayı Geliştiriyor" başlıklı haber tüm Dünyada sansasyon yaratmıştır. Bu habere göre, California Üniversitesi'nin Irvine'deki Öğrenme ve Hafıza Nörobiyoloji Merkezi bilim adamlarının yaptıkları bir araştırma, bazı müziklerle IQ arasında bir ilişki olduğunu açıkça ortaya koymuştur.

Bu araştırmada otuzaltı üniversite öğrencisi, önce I.Q. testinin sağ beyin yeteneklerini ölçen sorularıyla test edilmiştir. Testten sonra öğrencilere Mozart'ın "Re Majör, K 448 iki Piyanoluk Sonat"ı 10 dakika boyunca dinlettirilmiştir. Daha sonra öğrenciler hemen tekrar test edildiklerinde, I.Q. skorlarının önceki değerlere göre 8 veya 9 puan daha yükselmiş olduğu gözlenmiştir.

Mozart-Beyin İlişkisi

Fransız Tıp ve Bilim Akademileri üyesi Dr. Alfred Tomatis'e göre beynin elektriksel olarak şarj olmasında kulaklar anahtar bir rol oynamaktadır. Tomatis'e göre, beyin hücrelerindeki elektriksel enerjinin azalması konsantrasyonun bozulmasına ve yorgunluğa sebep olmaktadır. Bu durumda beynin de , piller gibi şarj edilmesi gerekiyor.

Tomatis beyin hücrelerinin enerjiyle şarj edilmesi yollarından biri olarak, 5000 ile 8000 Hz. arasında yüksek frekanslar ihtiva eden müziklerin dinlenmesini keş fetmiştir. Yıllar süren analizlerden sonra Tomatis, bu frekans aralığındaki seslerin Mozart'ın müziklerinde çok sayıda mevcut olduğunu tespit etmiştir. Tomatis'e göre, kulak salyangozunu dolduran, "corti" hücrelerinin titreşmesi jeneratör vasıtası görerek beynin yeniden şarj edilmesini sağlamaktadır.

Tomatis de ayrıca beynin şarj edilmesi için etkili olan diğer bir yakın müzik çeşidi olarak "largo barok (baroque) müzik" parçalarına dikkat çekmiştir.

Özet olarak bu set , stressiz hızlı öğrenme ortamı sağlayan Mozart etkisi ile largo barok müziği fon müzik olarak kullanmış ,ayrıca esas amacı olan konsantrasyon için binaural frekanslar tekniğini iki ayrı kanala stereo olarak kaydederek işin içine katmıştır.

KONSANTRASYON PROBLEMİ YAŞIYORSANIZ...

Ders çalışırken konsantre olamıyor ve dikkatinizi toplayamıyorsanız, çocuğunuz, ya da siz hiperaktif bir yapıya sahipseniz, hızlı öğrenme ve konsantrasyon sağlayan frekans ve müzikler içeren"Bio-Ritmik Largo ve Konsantrasyon" seti sizin için çözüm olabilir.

"Bio-Ritmik Largo ve Konsantrasyon" setini kullananların setle ilgili düşüncelerini duymak istiyorsanız okumaya devam ediniz.

Setleri Kullananlar Ne Dediler?

İşimin yoğun olması ve stres yüzünden son yıllarda hiçbir konuya tam olarak yoğunlaşamaz olmuştum. Kısa sürede dikkatim dağılıyordu. Bundan yaklaşık bir yıl önce Mega Hafıza'nın tüm setlerini aldık ve ailece kullanıyoruz. Setlerin tümü profesyonelce hazırlanmış. Ancak benim için "Bio-Ritmik Largo" konsantrasyon setinin ayrı bir yeri var. Bu set hem stres için, hem de ilgilendiğiniz konulara kolayca yoğunlaşmak için harika bir çözüm. İşin ilginç tarafı, bu tip konsantrasyon teknolojilerinden çoğu insanın haberi dahi yok. Bizi bu tekniklerle tanıştıran Melik Duyar'a ailece çok teşekkür ediyoruz.

- Mutlu Gün

Genel Müdür - Adres Bilgisayar

Beşiktaş - İSTANBUL

 

Mega Hafıza'nın setleriyle üniversiteye hazırlanırken tanıştım. İhtiyacım olan şeyler hızlı okuma, hızlı öğrenme ve konsantre olmaktı. Bu amaç için "Mega Hızlı Okuma", "Bio-Ritmik Largo ve Konsantrasyon" ile "Fotografik Hafıza Teknikleri" setlerini aldım. Bu kombinasyonla isabetli bir seçim yapmış olduğumu düşünüyorum. Öğrendiğim teknikleri ve konsantrasyon için "Bio-Ritmik Largo" setini şu anda üniversite'de de kullanıyorum.

- Ümit Karaca

Üniversite Öğrencisi

O.D.T.Ü. - ANKARA

 

Tıp Uzmanlık Sınavında (TUS) başarılı olmak için ciddi bir çalışma ve konsantrasyon gerekiyor. Bu sınava hazırlanan arkadaşlara Mega Hafıza'nın hafıza eğitimi, “Mega Hızlı Okuma” ve “Bio-Ritmik Largo ve Konsantrasyon” setlerini tavsiye ediyorum. Şahsen ben bu setlerin çok faydasını gördüm.

- Dr. Talat Ayyıldız

Uzman Doktor

Beşevler - ANKARA

 

Ben 14 yaşındayım. İsmim Ayşe Bakır. Mega Hafıza'nın "Mega Hızlı Okuma" ve "Bio-Ritmik Largo ve Konsantrasyon" ikili setini aldım. Bu iki set hem okuma hızımı yükseltti, hem de konsantrasyonumu artırdı. ... Lütfen bu teşekkür mektubumu Melik Duyar'a iletiniz.

- Ayşe Bakır

Ortaokul Öğrencisi

Yüreğir - ADANA

 

Mega Hafıza'nın setlerini TV'de gördüm ve ilkokulda öğrenci olan çocuklarım için aldım. Setler çok kısa sürede çocuklarımın öğrenme hızlarını ve konsantrasyon güçlerini artırarak beni çok etkiledi. Böylece teknikleri çalışarak ben de öğrenmeye başladım. Konsantrasyon, hızlı öğrenme ve beyin eğitimiyle ilgili son gelişmeleri takip etmek istiyorsanız, Mega Hafıza'yı takip edin.

- Nuri Ateş

Emniyet Görevlisi

Merkez - Niğde

 

Bu önemli konuyu Türkiye'de yaygınlaştırdığınız için size çok teşekkür ediyorum. Hafıza geliştirme konusu senelerden beri ilgimi çekmiştir. Sizden almış olduğum "Bio-Ritmik Largo ve Konsantrasyon" setinizden çok memnunum.

- Kemal Pancar

Caddebostan - İstanbul

Bio-Ritmik Largo ve Konsantrasyon seti kullananlara aşağıda belirtilen hususlardaki pozitif katkılar sağlıyor.

 • Konsantrasyonu artırıyor,

 • Öğrenmeyi hızlandırıyor,

 • Hafıza gücünü geliştiriyor,

 • İmtihanlardaki başarıyı artırıyor,

 • Hata yapma oranını azaltıyor,

 • Stresi yok ediyor,

 • Yaratıcı düşünme yeteneğini geliştiriyor,

 • Beyin loplarının dengeli kullanılmasını sağlıyor,

 • Zeka (i.q.) puanında "9" puana kadar ilave artış sağlıyor,

 • Hiperaktif çocukları ve yetişkinleri sakinleştiriyor,

 • Vücudun daha hızlı iyileşmesini sağlıyor.

Bio-Ritmik Largo müzik ve frekansların daha çocuk doğmadan bebeklere dinletilmeye başlanması doğacak çocukların beyin gelişimini de pozitif olarak etkilemektedir. Ancak şunun gözden kaçırılmaması gerekir; anne rahmindeki çocuk bir sıvı içinde olduğu için, sesleri de bu sıvı kanalıyla duymaktadır.

Hamile anneler bu tip müzikleri açıp, hoparlörü karınlarına dokundurarak bu müzikleri daha doğmamış bebeklerine dinletebilirler. Bu arada sıvı ortam, havaya oranla sesi daha hızlı ilettiği için, hoparlördeki müziğin sesi çok az açılmalıdır.

BİO-RİTMİK LARGO VE KONSANTRASYON SETİ NELERDEN OLUŞUYOR

Bio-Ritmik Largo" set "1" adet "kullanma kılavuzu" ve "6" adet kasetten (veya "6" adet CD’den) oluşmaktadır.

Kullanma Kılavuzu (1 Adet): "Bio-Ritmik Largo & Konsantrasyon" adı verilen bu rehber kitap, setin 1. kaseti (veya 1. CD) ile birlikte kullanılmak üzere hazırlanmıştır. Setin kullanma kılavuzu ve 1. kaseti (veya 1. CD) kullanıcıya setin nasıl kullanılacağını ve tekniklerle ilgili detayları vermek üzere hazırlanmıştır. Setin verimli olarak kullanılabilmesi için önce setin kullanma kılavuzu ile birlikte 1. kaseti (veya 1. CD) dinlenmelidir.

Bio-Ritmik Largo (6 Kaset veya 6 CD): Setin 1. kaseti (veya CD’si) hariç, diğer "5" kaset veya CD hızlı öğrenme ve konsantrasyonu sağlayan teknolojiyi kullanarak hazırlanmıştır. Bu "5" kaset veya CD konsantrasyon, hızlı öğrenme, hafıza gücü, hızlı okuma, etkin ders çalışma, problem çözme ve yaratıcı fikirler üretme gibi her türlü öğrenme faaliyeti sırasında kullanılabilir. Kasetlerdeki (veya CD’lerdeki) özel seçilmiş largo barok fon müzikler stressiz bir öğrenme ortamı sağlarken, binaural frekanslar tekniği de konsantrasyonu artırmaktadır.

BİO-RİTMİK LARGO VE KONSANTRASYON
seti gibi bir set hazırlamanın maliyeti nedir?

Konsantrasyonu sağlayan binaural frekanslar etkisinin olması için sağ ve sol kulaktan aralarında 10 Hz.’lik fark olan iki farklı frekansın duyulması gerekmektedir. Bu frekansların izah edilmesi için yukarıda 440 Hz. ve 450 Hz. örnekleri verilmişti. Bu örnek, teknolojinin 10 Hz. frekans farkı ile oluşmasını izah etmek için verilmiştir.

Şüphesiz 10 Hz.’lik frekans farkı oluşturacak 193 – 203, 261 – 271, 329 - 339, 517 – 527 gibi sonsuz sayıda kombinasyon vardır. Ancak gerçekte konsantrasyonu sağlayan 10 Hz.’lik frekans farkının hangi aralık olduğu açıklanmamıştır. Çünkü bu bilgi çok önemli bir bilgidir. Böyle bir teknolojik bilgiye sahip olmanın da ciddi bir maliyeti vardır. Mega Hafıza Ltd. Şti. sadece bu bilgiyi temin etmek için 65.000.- US$ ödemiştir.

Böyle bir zihinsel teknolojiye tek kişi olarak sahip olup, kullanmak için sizin de bu bilgiye 65.000.- US$ gibi çok yüksek bir ücret ödemeniz gerekecekti. Ancak Mega Hafıza bu maliyeti kendisi karşılamış ve bu teknolojiyi herkesin kullanımına sunmuştur. Şüphesiz bu set için sizden yüksek bir ücret de talep etmeyecektir.

Ayrıca tarihine kadar
"Bio-Ritmik Largo ve Konsantrasyon" setini sipariş veren herkese,
editörlüğünü "Fotografik Hafıza Dünya Şampiyonu" Melik Duyar'ın yaptığı,
"Konsantrasyonun Gücü" adlı kitap da
hediye (ÜCRETSİZ) olarak gönderilmektedir.

ÜCRETSİZ KİTAP

Konsantrasyonun Gücü ... 208 sayfa

( Bio-Ritmik Largo ve Konsantrasyon setiyle birlikte ücretsiz )

Bu Kitabı Tek Olarak Satın Almak İçin Buraya Tıklayın

"Düşüncelerinizi kontrol edebilme ve yönetme" konusunda size çok önemli bilgi ve stratejiler sunan bu kitap aşağıda listelenen bölümlerden oluşuyor.

Konsantrasyonun Gücü – Kitabın Bölümleri

DERS 1. Çözüm yolu bulan konsantrasyon

DERS 2. Kendi kendinizin efendisi olmak.

DERS 3. İstediğiniz şeylere nasıl ulaşabilirsiniz?.

DERS 4. Konsantrasyon; her işte kesin sonuç üreten sessiz kuvvet.

DERS 5. Odaklanmış bir düşünce bütün insanlığı birbirine nasıl bağlar?.

DERS 6. İş yapma iradesinin eğitimi.

DERS 7. Yoğunlaşmış zihinsel istek.

DERS 8. Konsantrasyon zihinsel denge ve sebat sağlar.

DERS 9. Konsantrasyon kötü alışkanlıkları yenmenizi sağlar.

DERS 10. Konsantrasyon yoluyla kazanılan iş sonuçları.

DERS 11. Cesaret üzerine yoğunlaşmak.

DERS 12. Zenginlik üzerine yoğunlaşmak.

DERS 13. Konsantre olabilirsiniz, peki olacak mısınız?

DERS 14. Pratik egzersizlerle konsantre olma sanatı.

DERS 15. Konsantre olarak unutmayı unutabilirsiniz.

DERS 16. Konsantrasyon arzularınızın gerçekleşmesini nasıl sağlayabilir?.

DERS 17. Konsantrasyonla gelişen idealler.

DERS 18. Üretimde zihinsel kontrol.

DERS 19. Konsantre olmuş bir iradenin geliştirilmesi.

DERS 20. Konsantrasyonun yeniden gözden geçirilmesi.

Peki Bu Set Bana Kaça Mal Olacak?

"Bio-Ritmik Largo ve Konsantrasyon" setini artık tanıyor ve size ne gibi avantajlar sağlayacağını biliyorsunuz. Ayrıca böyle bir setin hazırlanması için gereken yatırımın yüksekliğinin de farkındasınız. Setin fiyatını da merak ediyorsunuz.

Setin hem kasetli, hem de audio CD’li versiyonları mevcut. Her iki versiyonunun fiyatları da aşağıda verilmiştir;

Kasetli Set

Audio CD’li set

Setlerin fiyatları tarihine kadar geçerlidir

"Bio-Ritmik Largo" seti, hafıza gücü, hızlı öğrenme ve konsantrasyon gerektiren her türlü öğrenme faaliyetinde kullanılmak üzere hazırlanmıştır.

Hemen sipariş vererek hem “Bio-Ritmik Largo ve Konsantrasyon” setine, hem de “Konsantrasyonun Gücü” adlı hediye kitaba birlikte sahip olabilirsiniz.

SİPARİŞ VERMEK İÇİN BURAYA TIKLAYIN

Not: Setle veya siparişle ilgili bir sorunuz varsa, lütfen info@megahafiza.com adresine e-mail atınız veya 0-312-417 33 30 nolu telefondan müşteri temsilcilerimizle görüşünüz.

 


© Copyright 2006, Mega Hafıza Ltd. Şti. Tüm hakları saklıdır.
www.MegaHafiza.com Esat Cad. No-37/B K.Esat – Ankara / TURKEY Tel: 0-312-417 33 30 Fax: 0-312-418 90 02
Email: info@megahafiza.com